stitok
0948 374 372 | info@skolkasovicka.sk
Online prihláška Voľné kapacity
Staráme sa o vaše srdiečka
Súkromná škôlka pre deti od 2 do 6 rokov 4x v Bratislave - Vrakuňa / 2x Kramáre / Ružová dolina
  07.00 – 08.45  
 
príchod do škôlky, voľné hry, rozcvička pri hudbe
  08.45 – 09.15  
 
desiata
  09.30 – 10.30  
 
výchovno-vzdelávacia činnosť/cvičenie/kurz podľa týždenného rozvrhu
  10.30 – 11.30  
 
pobyt vonku
  11.45 – 12.15   
 
obed, hygiena pred odpočinkom, umyjeme si zúbky
  12.30 – 14.30   
 
počúvame hudbu/rozprávku a oddychujeme
  14.45 – 15.15  
 
olovrant
  15.30 – 17.30  
 
krúžky, aktivity vonku, hry a odchod domov

 

Čo o nás hovoria rodičia
Certifikáty
Top