stitok
0948 374 372 | info@skolkasovicka.sk
Online prihláška Voľné kapacity
Staráme sa o vaše srdiečka
Súkromná škôlka pre deti od 2 do 6 rokov 4x v Bratislave - Vrakuňa / 2x Kramáre / Ružová dolina

Montessori

Ku každému dieťaťu pristupujeme ako k samostatnej osobnosti, rozvíjame jeho pozitívne schopnosti a vlastnosti, pričom kladieme dôraz na dôveru k dieťaťu a jeho schopnostiam. Naše deti majú istotu pravidelného denného rytmu, ktorý je vyplnený cvičeniami, hrami, vzdelávacími a pohybovými aktivitami, pobytom vonku, odpočinkom a výučbou. Do tohto postupne zapájame „povinnosti“ detí praktického života (starostlivosť o hygienu, samostatné obliekanie a sebaobsluha, účasť na kolektívnych aktivitách, príprava jedla, atď.), ktoré ich pripravia na život v škole a v spoločnosti. Zároveň deťom umožňujeme užiť si krásnu neopakovateľnú dobu detstva.

Naša škôlka má vypracovaný vlastný vzdelávací program „Ja a svet“ ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu predškolského vzdelávania ISCED 0, doplnený o najnovšie poznatky z oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku a princípy Montessori pedagogiky. Naše učiteľky používajú pracovné zošity, listy (schválené MŠ SR) a Montessori pomôcky určené špeciálne pre škôlkarov a predškolákov. Pomocou týchto podporujeme samostatnosť, sústredenosť, kreativitu a rozvíjame logické myslenie detí.

Naša základná Montessori filozofia:

Pomôž mi, …
… aby som to dokázal sám.
… aby som sa sústredil.
…aby som ťa počúval.
… aby som pri svojej činnosti vydržal a dokončil ju.
… aby som bol súčasťou rodiny a spoločnosti.
… aby som sa učil nezávislosti a zodpovednosti.
… aby som vedel, ako sa správať v určitých situáciách.
… posilniť moju sebahodnotu a sebaúctu.
…rásť a rozvíjať sa na hranice mojich možností.

Ver vo mňa a ja dokážem viac, ako si myslíš!
Každý človek má nejaké schopnosti. Tieto schopnosti sa medzi ľuďmi líšia a to je našim darom. Preto sa môžeme vzájomne obohatiť. Môžeme sa naučiť spoločne byť a žiť. 

Čo o nás hovoria rodičia
Certifikáty
Top