stitok
0948 374 372 | info@skolkasovicka.sk
Online prihláška Voľné kapacity
Staráme sa o vaše srdiečka
Súkromná škôlka pre deti od 2 do 6 rokov 4x v Bratislave - Vrakuňa / 2x Kramáre / Ružová dolina

Naše škôlky sú zapojené v nasledujúcich projektoch:

1. MEDZINÁRODNÁ ŠKÔLKA

V spolupráci s medzinárodnou organizáciou AIESEC participujeme na projekte, kedy raz za polrok naše škôlky navštívi zahraničný stážista, ktorý je denne účastný celého programu škôlky po dobu 6 týždňov. S detičkami komunikuje len po anglicky a aktívne sa zapája do celého diania škôlky, teda každej aktivity. Cieľom projektu je obohatiť detičky predškolského veku o skúsenosť so zahraničným lektorom, predstaviť im vždy inú krajinu, z ktorej stážista pochádza a detičky tak viesť k tomu, že na Zemi žijú ľudia rôznych kultúr. 

2. SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA

Základnou ideou Skutočne Zdravej Školy je presadenie zdravšieho stravovania detí na školách a v školských jedálňach a zvýšenie záujmu rodičov o školskú stravu. V našej škôlke vo Vrakuni si varíme sami zdravé jedlá z kvalitných surovín a v škôlke na Kramároch spolupracujeme s kuchyňou Jem iné, ktorá je založená na princípe zdravého varenia z bio surovín. 

3. ŠANCA PRE VAŠE DIEŤA

Tento projekt vznikol v Českej republike v roku 2010 a je zameraný na predškolskú prípravu detičiek formou Montessori pedagogiky. Naše pani učiteľky absolvovali seminár o tom, ako zapojiť Montessori systém výučby školskej pripravenosti dieťaťa na vstup do prvého ročníka základnej školy. Prepojili sme tieto vzácne vedomosti a skúsenosti Montessori lektoriek z ČR a integrovali do nášho slovenského vzdelávacieho programu ISCED 0. Podľa tejto metodiky vedieme predškolskú prípravu našich detičiek.

4. OLOMPIÁDA

OLOmpiáda – je to celoročná súťaž pre deti, ktorej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. Riadi sa myšlienkou – Každý účastník OLOmpiády je víťaz. V našich skôlkach zbierame papier a vedieme tak detičky k tomu, aby si naše životné prostredie chránili a starali sa o neho.

5. UNICEF

V spolupráci s UNICEFom sa podieľami na kažoročnej zbierke finančných prostriedkov pre rôzne účely vrámci Týždňa modrého gombíka. 

6. Sponzoring ZOO Bratislava

Radi pomáhame finančnými prostriedkami ZOO v Bratislave, kedy prispievame na starostlivosť o vybrané zvieratko. U našich detičiek tak podporujeme zmysel pre starostlivosť, zodpovednosť a rozvíjame ich radosť z pomoci druhému.

Čo o nás hovoria rodičia
Certifikáty
Top