stitok
0948 374 372 | info@skolkasovicka.sk
Online prihláška Voľné kapacity
Staráme sa o vaše srdiečka
Súkromná škôlka pre deti od 2 do 6 rokov 4x v Bratislave - Vrakuňa / 2x Kramáre / Ružová dolina

Celodenná starostlivosť:

449 €/mes. + 5€/deň stravné (desiata, obed, olovrant, ovocie, nápoje počas celého dňa)

Poldenná starostlivosť:

400 €/mes. + 4,50€/deň stravné (desiata, obed, ovocie, nápoje počas celého dňa)

Cena školného sa v prípade absencie dieťaťa neznižuje.

Poskytované zľavy:

10% pre ďalšieho súrodenca


V cene školného a stravného je zahrnuté:

 • kompletná predškolská príprava v zmysle štátneho programu
 • denne vzdelávacie aktivity realizované tvorivou formou
 • Montessori aktivity so špecializovanými pomôckami
 • pomôcky a spotrebný materiál na tvorivé činnosti
 • pobyt detí na čerstvom vzduchu, pohybové aktivity, hry, prechádzky spojené so spoznávaním okolia, prírody, vysvetľovaním bežných javov
 • výlety do okolia, tematické výlety: ZOO, múzeum, knižnica, Bibiana, zámok Schlosshof, Detské múzeum a pod.
 • pestrá strava a pitný režim
 • v rámci dňa konverzácia s deťmi v angličtine, anglické detské pesničky a básničky (precvičovanie naučeného denne počas pobytu v škôlke)
 • hudobná výchova s hudobnou pedagogičkou a klavíristkou
 • logopedická prevencia
 • odborná pedagogická diagnostika dieťaťa spojená s individuálnou konzultáciou s rodičmi dieťatka
 • uteráčiky, posteľné prádlo (perie škôlka), zubná kefka (pravidelne ju deťom vymieňame za novú), poháriky na umývanie zubov
 • v prípade potreby náhradné oblečenie



Čo ešte oceníte:

 • kvalitné výučbové, Montessori a športové pomôcky
 • pohodlné a bezpečné parkovanie
 • množstvo opatrení na zamedzenie chorobnosti detí
 • oslavy slovenských aj anglických sviatkov
 • pravidelné besiedky a predstavenia pre rodičov a priateľov škôlky, na ktorých sa pochválime, čo sme sa naučili
 • bezlepková a bezlaktózová strava pre deti
 • narodeninové oslavy detí
 • fotografovanie detských osláv, vystúpení, výletov a iných aktivít
 • našu spoluprácu s Curaprox a Dental Alarm – školenia v oblasti dentálnej hygieny pre deti i učiteľky
 • našu spolupráce s Envirokone - vozenie na poníkoch
 • našu spoluprácu s Daphne eko inštitútom
 • a mnoho iných ...
Čo o nás hovoria rodičia
Certifikáty
Top